Hyrje në ekip

Drejtues Teknik Drejtues i Përgjithshëm Themelues

Zoti Zengxiaolin

Departamenti i R&D 

Z. Huchengjian Drejtor i departamentit të R&D

Z. Liyanfeng Z. Lilunjia Inxhinier Strukturor

Z. Lichangtao Inxhinier Mekanik

Inxhinier Automatizimi Z. Heqinghu

Inxhinier aplikimi Z. Chenzegui

Inxhinier i projektimit të zotit Yibo Coil

Inxhinierja e Asamblesë së Përgjithshme Znj. Xuxiaoyu

Departamenti i prodhimit

Z. Huangqiang Menaxher i Prodhimit

Drejtuesi i bordit të bordit të PCD Z. Chenjingwei

Udhëheqës Z. Xujun Metalwork

Udhëheqësi i z. Wangping Debug

Zonja Liuyulong Menaxhere e Blerjes

Departamenti i Inspektimit të Cilësisë

Inxhinier i Cilësisë Z. Zhouyongqian

Departamenti i Shitjes

Z. Xulinchuan Menaxher i Shitjes

Zonja Xielixia Menaxhere e Tregtisë së Jashtme

Z. Xiangkang Menaxher i Shitjes i Jugperëndimit të Kinës

Z. Lijunpeng Menaxher i Shitjes së Veriut të Kinës

Z. Xuqiaojun Menaxher i Shitjes në jug të Kinës